Tớ ngồi đây từ chiều!

Vậy mà bấy lâu nay tớ vẫn nghĩ ngồi đây và để thông tin liên hệ  sẽ có iđó nhắn cho một cái tin.