Rụng đâu cũng hứng

Muôn vạn bể dâu
Lặng lẽ đương đầu

Thoáng mát diệu kỳ
Ngại chi dâu rụng

Hứng dâu chống tràn
Cô nàng khô thoáng

Cho vừa lòng em

Đong đếm giọt sầu
Ngày dâu tươi tắn

Bão tố trong lòng
XX hứng trọn

m thầm bên dâu

Hứng dâu chống tràn
Cô nàng khô thoáng

Trọn ngày thư thái

Dâu sa cốc lặn
Đều đặn hứng dâu

Còn nước còn tát
Cạn mới thôi

Giàu nhờ bạn
Hứng Cạn nhờ BeU

Giậu đổ bìm leo
Dâu đổ lấy gì leo

Nâng như nâng trứng
Hứng như hứng dâu

Bể dâu sóng gió
Đã có BeU

Gần mực thì đen
gần em thì khô thoáng

Há miệng chờ dâu

Lá rụng về nguồn
Dâu rụng về cốc

Ngậm dâu nhưng không phun đi đâu cả

Ngày lành tháng tốt

Nói có sách
Sạch có beU

bình luận đang tạm khoá

AllEscort